สถานวิจัยฯ ยินดีให้บริการและให้คำปรึกษาด้าน ดังนี้

 • บริการผลิตแผนที่
 • บริการคำปรึกษาการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
 • บริการคำปรึกษา แนะนำการสั่งซื้อภาพ และการประมวลผลข้อมูลถ่ายดาวเทียม
 • บริการยืมแผนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านภูมิสารสนเทศ
 • รับนักศึกษาฝึกงานด้านภูมิสารสนเทศ
 • อัตราค่าบริการวิชาการ ปรับปรุงใหมประกาศใช้ตั้งแต่ 14 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด...
 • บริการฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณ 14 จังหวัดภาคใต้ (ชุด L7018) อ่านรายละเอียด...

 

รายละเอียดการให้บริการ

but 01
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป เปิดให้บริการเฉพาะ วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 13.00-16.00 น 
 • ไม่คิดค่าบริการ แต่กรณีมาติดต่อนอกเวลาที่กำหนดไว้คิดค่าบริการ
 • โทรนัดเวลาล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 074-286876 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
but 02
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00- 16.00 น
 • คิดค่าบริการ
 • โทรนัดเวลาล่วงหน้าหรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ 074-286876 Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.