แผนที่แสดงน้ำฝนรายวัน ภาคใต้

ข้อมูลจาก ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ กรมชลประทาน

ติดตามและประเมินพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ ปี 2559 ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

ข้อมูลจาก GISTDA

คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่

 

 

การจำลองการไหลของน้ำในคลองอู่ตะเภา วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559

ผลการจำลองการไหลของน้ำในคลองอู่ตะเภา วันที่ 1-3 ธันวาคม 2559 จากสถานีบางศาลา ถึงแหลมโพธิ์ 36 กิโลเมตร จะเห็นระดับน้ำที่เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ล้นตลิ่ง แท่งที่เห็นคือ พนังกั้นน้ำที่ใช้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างการไหลของน้ำในคลองและน้ำที่บ่าล้นตลิ่งเข้าสู่เมือง

ดูจากระดับน้ำที่กรมชลรายงาน ที่บางศาลา 4.71 เมตร และ X44 1.57 เมตร HECRAS จำลองได้ใกล้เคียงมากครับ

** ที่บางศาลาอยู่ตรงตำแหน่งขวาสุด ส่วน x44 อยู่ประมาณจุดเชื่อมต่อกับคลอง ร.1 ประมาณ 20 กม. จากซ้ายสุด

#งานวิจัยการพัฒนาแบบจำลองการเกิดน้ำท่วมในชุมชนเมืองหาดใหญ่ โดยใช้ HEC-RAS 2D โดย ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคใต้

 

ภาพรดาร์สทิงพระ

โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

ภาพถ่ายดาวเทียม

โดย กรมอุตุนิยมวิทยา

รายงานสภาพอากาศ

โดย ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก กรมอุตุนิยมวิทยา